CENÍK

Lékařská prohlídka na žádost pacienta

500 Kč

Bodové hodnocení úrazu, trvalé následky

400 Kč

Vyplnění formuláře pro potřeby pojišťovny:

- úrazová pojistka

- bolestné

- ztížení společenského uplatnění

 400 

Kopie zdravotnické dokumentace

4 Kč/strana